Galeria Gości

Galerie publiczne

https://robertkrol.zalamo.com/

Galerie prywatne

Ta sekcja przeznaczona jest dla gości tych Par Młodych, którzy przewidzieli taką formę dostępu do zdjęć dla swoich bliskich.

Wystarczy kliknąć odpowiednią ikonę z PM i wpisać hasło które przekazali Wam bohaterowie uroczystości.

Galerie dostępne są przez 90 dni od dnia uroczystości.